Uw Financiële administratie

U hebt de stap genomen om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Daarbij hebt u ook de verplichting op u genomen om zich te houden aan een aantal wettelijke regels aangaande uw onderneming. Zo bent u wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en deze ook te bewaren. Alle gegevens betreffende uw onderneming dient u volledig en geordend te bewaren. We hebben het dan niet alleen over de financiële gegevens zoals bonnetjes, facturen, bankafschriften en z-afslagen van uw kassa. Daarnaast behoren ook  agenda’s, contracten, urenregistratie, kilometerregistratie, computerbestanden en correspondentie tot uw administratie. Al deze gegevens vormen de basis om uw administratie te verwerken, het indienen van uw aangiftes en het produceren van de jaarrekening.

U kunt ervoor kiezen om zelf uw administratie bij te houden ‘of om uw administratie door ons te laten doen. Wij kunnen u de volgende diensten aanbieden:
• Opzetten, inrichten & begeleiden van (geautomatiseerde) administratie
• (Geautomatiseerd) coderen en verwerken van administratie
• Periodieke controle van de door u zelf gevoerde administratie
• Op verzoek produceren van tussentijdse financiële overzichten